Πολιτική Απορρήτου

Α. Εισαγωγή

 1. Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι κάνουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία.
 2. Η συγκατάθεση στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε εισέρχεστε στον ιστότοπό μας.

Β. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν.

Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας:

 1. Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής θέσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, της διάρκειας της επίσκεψης, των προβολών σελίδας και των διαδρομών πλοήγησης στον ιστότοπο.
 3. Πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου του πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.

Καθώς κάνετε αίτηση στα προγράμματα μας:

 1. Πληροφορίες που εισάγετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, όπως η διεύθυνση email σας.

Γ. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Τα προσωπικά στοιχεία που μας υποβάλλονται μέσω του ιστότοπού μας χρησιοποιούνται για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτήν την πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου και επεξεργάζονται αποκλειστικά από εμάς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής:

 1. Διαχείριση του ιστότοπου και του Οργανισμού μας
 2. Εξατομίκευση του ιστότοπού μας για εσάς
 3. Ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών στον ιστότοπό μας
 4. Παροχή υπηρεσιών που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας μας
 5. Αποστολή δηλώσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμών σε εσάς και είσπραξη πληρωμών από εσάς.
 6. Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών
 7. Ειδοποιήσεις μέσω email που έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.
 8. Αποστολή ανακοινώσεων μάρκετινγκ που σχετίζονται με τον Οργανισμό μας ή τις επιχειρήσεις τρίτων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 9. Παροχή στατιστικών πληροφοριών σε τρίτους για τους χρήστες μας.
 10. Αντιμετώπιση παραπόνων που υποβάλλονται από ή σχετικά με εσάς που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας
 11. Διατήρηση της ασφάλειας του ιστότοπου μας και αποτροπή απάτης.
 12. Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της δημοσίευσης των πληροφοριών σας στον ιστότοπό μας και μπορούν να προσαρμοστούν με τη χρήση στοιχείων ελέγχου απορρήτου στον ιστότοπο.

Δεν παρέχουμε, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο για το άμεσο μάρκετινγκ τους ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

Δ. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, επαγγελματίες συμβούλους, ή προμηθευτές, όπως είναι λογικά απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

 1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο ·
 2. σε σχέση με τυχόν συνεχιζόμενες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες ·
 3. προκειμένου να καθιερώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου) ·
 4. στον αγοραστή (ή μελλοντικό αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που (ή σχεδιάζουμε) πουλάμε, και
 5. σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο πιστεύουμε εύλογα μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών, όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα ήταν λογικά πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

Εκτός αν προβλέπεται σε αυτήν την πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

Ε. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

 1. Αυτή η Ενότητα Ε καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.
 2. Ο Οργανισμός μας σας ζητάει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας σύμφωνα με τις Αρχές Επεξεργασίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679 – νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμό σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμό χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 3. Προσωπικά στοιχεία που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν φυλάσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για αυτούς τους σκοπούς.
 4. Με την επιφύλαξη των Αρχών Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679, διατηρούμε τα δεδομένα για 5 έτη από την στιγμή που το άτομο ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα.
 5. Παρά τις άλλες διατάξεις αυτής της Ενότητας Ε, διατηρούμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα:
  (α) στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο
  (β) εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα ενδέχεται να σχετίζονται με οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική νομική διαδικασία, και
  (γ) προκειμένου να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου).

 

ΣΤ. Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων

 1. Λαμβάνουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας στοιχείων.
 2. Αποθηκεύουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές μας (με κωδικό πρόσβασης και προστασία από τείχος προστασίας).
 3. Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας προστατεύονται με τεχνολογία κρυπτογράφησης.
 4. Αναγνωρίζεται ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

Ζ. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύθηκε από την Εταιρία μας στις 15/04/2019 και ενημερώθηκε τελευταία στις 23/04/2020.

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω email ή μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

Η. Τα δικαιώματα σας, σύμφωνα με τον κανονισμό

Στο πλαίσιο του Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

 1. Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 2. Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας.
 3. Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 5. Φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας , δηλαδή το δικαίωμα σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 6. Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα , + 30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Θ. Επικοινωνία για τα δικαιώματά σας

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@learninn.gr.

Ι. Ιστοσελίδες τρίτων

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και λεπτομέρειες τρίτων ιστότοπων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.

Κ. Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” cookies είτε cookies “συνεδρίας”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και παραμένει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. Ένα cookie συνεδρίας, από την άλλη πλευρά, λήγει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies. Χρησιμοποιούμε αμφότερα τα μόνιμα cookies και τα cookies συνεδρίας στον ιστότοπό μας.

 1. Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας και οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται, παρατίθενται παρακάτω:
  (α) χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον ιστότοπό μας για να αναγνωρίσουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο.
 1. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αρνηθείτε να αποδεχτείτε cookies. Ο αποκλεισμός όλων των cookies έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων. Εάν αποκλείσετε cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες στον ιστότοπό μας.
 2. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας.
 3. Η διαγραφή των cookie έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων.