Αλέξανδρος Κόπτσης

Αλέξανδρος Κόπτσης

Γενικός Γραμματέας Α’Βάθμιας & Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο κ. Αλέξανδρος Κόπτσης είναι  Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Ο κ. Κόπτσης, είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος (θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ) με Μεταδιδακτορική έρευνα στη συγκεκριμένη θεματική με μακρά εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία, καθώς έχει θητεύσει σε σειρά θέσεων στην εκπαίδευση.

Έχει διατελέσει Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Σχολικός Σύμβουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντής ΠΕΚ, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Πειραματικού Σχολείου, Συντονιστής πρόληψης της σχολικής βίας και εκπαιδευτικός σε τάξη για 20 έτη. Έχει πλούσιο συγγραφικό, ερευνητικό και επιμορφωτικό έργο και συμμετοχή σε πολυάριθμες επιστημονικές Επιτροπές.