Χριστίνα Χατζησωτηρίου

Χριστίνα Χατζησωτηρίου

Αναπλ. Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παν/μιο Λευκωσίας

Η Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο. Αποφοίτησε (καλύτερη απόφοιτος της χρονιάς) από το ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει ετήσια βραβεία  για διάκριση στις σπουδές της από το Ίδρυμα Εθνικών Υποτροφιών. Το 2006, έλαβε το MPhil της (Thesis Grade A) στην Εκπαιδευτική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2009, έλαβε το διδακτορικό της στην Εκπαίδευση στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Η διδακτορική της έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Leventis μέσω του Cambridge Commonwealth Trust. Το 2012, ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα με   θέμα «Ο εξευρωπαϊσμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Πολιτική, χάραξη πολιτικής και προκλήσεις – Η περίπτωση της Κύπρου». Η μεταδιδακτορική της έρευνα  συγχρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου.

Ο Δρ. Χατζησωτηρίου επιδιώκει και διατηρεί μια διεπιστημονική ενεργό ερευνητική ατζέντα στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η εργασία της στο πεδίο εμπίπτει σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: (i) μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση, (ii) πολιτική και πολιτικές πολιτισμικής πολυμορφίας, (iii) περιθωριοποίηση και κοινωνική συμπερίληψη, και (iv) εξευρωπαϊσμός και παγκοσμιοποίηση. Τα τελευταία χρόνια, έχει επίσης επιδιώξει μια πιο ενεργή ατζέντα για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και την καινοτομία με στόχο να επηρεάσει πιο άμεσα την αλλαγή από τη βάση προς τα πάνω. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπήρξε συν-αποδέκτης χρηματοδότησης άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δημοσιεύσει 4 βιβλία και περισσότερα από 50 άρθρα και κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία υψηλής ποιότητας. Το 2016, η Palgrave-Macmillan δημοσίευσε το βιβλίο της με τον καθηγητή Παναγιώτη Αγγελίδη με τίτλο “The Globalisation of Intercultural Education: The Politics of Macro-Micro Integration”. Το τελευταίο της βιβλίο με τον καθηγητή Π. Αγγελίδη κυκλοφόρησε το 2018 και τιτλοφορείται «Ευρωπαϊσμός και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Από το υπερεθνικό στο σχολικό επίπεδο».