Δέσποινα Καρακατσάνη

Δέσποινα Καρακατσάνη

Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Δέσποινα Καρακατσάνη είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989) και απέκτησε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Παρίσι 8-Saint Denis (Επιστήμες της Εκπαίδευσης, 1998). Ήταν Λέκτορας Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000-2004) και έχει διδάξει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Ίδρυμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στην Αθήνα (2005-2009). Κατά το δεύτερο μισό του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 ήταν ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes. Οι έρευνές της επικεντρώνονται στη σύνδεση της εκπαίδευσης, της πολυπολιτισμικότητας, της δημοκρατίας και της πολιτειότητας, στην εκπαίδευση των πολιτών, στην ενεργό πολιτειότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εκπαίδευση στις φυλακές. Διετέλεσε Πρόεδρος (2016-2018) της CiCea (Children’s Identity and Citizenship in Europe Association) και πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2015-2019). Συμμετέχει σε διάφορα έργα του Δικτύου DARE (Democracy and Human Rights Education) και το NECE (Networking European Citizenship Education-especially in the Focus Group “Αll in Network: Learning Citizenship for Inclusion and Diversity”). Είναι επίσης υπεύθυνη για το Πιλοτικό Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών για τη διδακτική συνεταιριστική διδασκαλία Freinet- στην Πελοπόννησο (Υπουργείο Παιδείας και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Έχει μακρά εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων (βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, άρθρα, μεταφράσεις).