Ευαγγελία Παπαλόη

Ευαγγελία Παπαλόη

Δρ. Επιστημών Εκπαίδευσης-Κοινωνικής/Οργανωσιακής Ψυχολογίας

Η Ευαγγελία Παπαλόη είναι  Δρ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης/Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Toulouse II- Jean Jaurès. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εξωτερικός συνεργάτης σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Παν/μιο Πελοποννήσου, στο Χαροκόπειο, στο Παν/μιο Θεσσαλίας & στο Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας ενώ, τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου κινούνται στο χώρο της Ηγεσίας & Διοίκησης, της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Επιρροής, της Λήψης Αποφάσεων, της Επικοινωνίας, κ.λπ. Έχει συνεργαστεί και διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ, συνεργάζεται ως ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια με το ΕΚΔΔΑ και άλλους δημόσιους φορείς και οργανισμούς, συμμετείχα σε Οριζόντια Ομάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α’ εξάμηνο 2014) και ήταν εμπειρογνώμων & αξιολογήτρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο ΙΚΥ. Έχει δημοσιεύσει 45 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, έχει επιμεληθεί ή συμμετάσχει με συγγραφή κεφαλαίων σε 10 συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Cambridge Scholars Publishing, Routledge, Emerald Group Publishing, Bloomsbury Publishing, κ.α.) έχει συγγράψει 2 βιβλία καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για το ΕΑΠ και άλλα Πανεπιστήμια, έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, είναι reviewer στο Academy of Management Conference για τα θεματικά πεδία Organizational Behavior (OB) & Organizational Decision & Change (ODC) και είμαι στο editorial board του BEL Journal (Business, Ethics Leadership).