Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών της Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Διευθυντής του Εργαστήριου Πειρατικής Παιδαγωγικής. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα. Το 1975 πήρε πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών (Οικονοµικό Τµήµα της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών) και το 1977 Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα στους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης με έμφαση στην εκπαίδευση (D.E.A.) (Université Paris II, Panthéon -Sorbonne, France), το 1982 ολοκλήρωσε τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µε αντικείμενο τη θεωρία της «Γενικής Ισορροπίας» (Doctorat d’Etat es Sciences Economiques) (Université Paris II, Panthéon-Sorbonne, France).

Το επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο του, αφορά στο χώρο της Διοίκησης και των Οικονομικών της Εκπαίδευσης. Οι επιστημονικοί τομείς που δραστηριοποιείται είναι οι Πολιτικές ρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, ο ρόλος της εξουσίας στην εκπαίδευση, οι θεωρίες αποκέντρωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης και της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών. Σε σχέση με τα οικονομικά της εκπαίδευσης έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά μελέτες για τις εισαγωγικές εξετάσεις και για το κόστος λειτουργίας των σχολικών μονάδων, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, την απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος, τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις διαδικασίες μετάβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.