Μάνος Παυλάκης

Μάνος Παυλάκης

Δρ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ο Μάνος Παυλάκης είναι  εκπαιδευτής/σύμβουλος σε θέματα HR. Έχει μακροχρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων/δράσεων για οργανισμούς δημοσίου, ιδιωτικού και τρίτου τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και ανάπτυξης οριζόντιων ικανοτήτων. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού ‘Youreca’ (Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco). Έχει διακριθεί για την κοινωνική μου δράση με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία (Ε.Κ.Π.Α.) και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Ε.Α.Π.), Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΑ, Leeds University Business School), Πολιτικές Επιστήμες (ΜΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Εκπαίδευση Ενηλίκων (PhD, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και Coaching (post graduate diploma, Kingstown College).