Παναγιώτης Αγγελίδης

Παναγιώτης Αγγελίδης

Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παν/μιο Λευκωσίας

Ο Παναγιώτης Αγγελίδης είναι καθηγητής και Κοσμήτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος του  Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου. Προηγουμένως διετέλεσε καθηγητής δημοτικού σχολείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εύρεση συνδέσμων μεταξύ εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξης εκπαιδευτικών και βελτίωσης του σχολείου. Είναι έμπειρος ερευνητής με συμμετοχή σε πολλά τοπικά και διεθνή προγράμματα. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο Παιδαγωγικές της Συμπερίληψης.